Челюстни трошачки

Челюстна трошачка ОМ35 (ТЧС-90 или БООх900)

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Разпорна плоча СЧ20
Клин хоризонтален 45Л
Клин вертикален 45Л Камък (Петови лагер) 45Л

 

210МЧелюстна трошачка СМД-110Дl

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Разпорна плоча СЧ20
Държач за разпон-плоча 45Л

 

Челюстна трошачка CM-16Д

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Държач за разпон-плоча 35Л
Клин 35Л

 

1750Челюстна трошачка ОМ76

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л

 

Челюстна трошачка ОМ65

Наименование на продукта Материал
Плоча облицовъчна 11 ОГ1 ЗЛ

 

Челюстна трошачка ОМ34 (ТЧС 60)

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Плоча разпорна СЧ20
Петови лагер 45Л

 

Челюстна трошачка СМ741-254-А4

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Облицовъчна плоча лява (голяма) Г13Л
Облицовъчна плоча дясна (голяма) Г13Л
Облицовъчна плоча лява (малка) Г13Л
Облицовъчна плоча дясна (малка) Г13Л

Челюстна трошачка СМД 111

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Облицовъчна плоча лява (голяма) Г13Л
Облицовъчна плоча дясна (голяма) Г13Л
Облицовъчна плоча лява (малка) Г13Л
Облицовъчна плоча дясна (малка) Г13Л
Камбана (Глава за болт) 45Л
Разпорна плоча (голяма) СЧ20
Разпорна плоча (малка) СЧ20
Петови лагер 45Л

Челюстна трошачка RETEK

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л

 

Челюстна трошачка ФИНТЕК – J 11 (1107)

Наименование на продукта Материал
Неподвижна плоча 110 Г13Л
Подвижна плоча 110 Г13Л
Плоча облицовъчна 110 Г13Л

 

Челюстна трошачка 1200×1500

Наименование на продукта Материал
Плоча дробяща – 3420.01.020СБ – Т Г13Л
Плоча дробяща – 3420.01.030СБ – Т Г13Л
Плоча дробяща – 3420.02.040СБ – Т Г13Л
Плоча дробяща – 3420.01.040СБ – Т Г13Л
Плоча дробяща – 3420.02.020СБ – Т Г13Л