Топкови мелници

облицовки от стомана 110 Г13Л по БДС 2797-74, по ГОСТ 977-98 и по DIN 1.3802