Резервни части за конусни трошачки:

от стомана 110 Г13Л по БДС 2797¬74, по ГОСТ 977-98 и по DIN 1.3802


Конусна трошачка“Кубрия“210-15/35 – 110 Г13Л (G-X 120 MnCr 18 2)

Наименование на продукта Материал
Подвижна броня „Кубрия“ 210-15/35 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)
Неподвижна броня „Кубрия“ 210/35 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)
Неподвижна броня „Ам бус“ 210/15 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)

 


Конусна трошачка „Кубрия“ 210М

Наименование на продукта Материал
Подвижна броня „Кубрия“ 210М 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)
Неподвижна броня „Кубрия“ 210М 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)

 


Конусна трошачка „Кубрия“ 2100F

Наименование на продукта Материал
Подвижна броня „Кубрия“ 2100F 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)
Неподвижна броня „Кубрия“ 2100F 110Г13Л  (G-X 120 MnCr 18 2)

Конусна трошачка КСД 1750

Наименование на продукта Материал
Подвижна броня 110Г13Л
Неподвижна броня 110Г13Л
Разпределителна плоча 35Л

Конусна трошачка КМДТ 2200

Наименование на продукта Материал
Подвижна броня 110Г13Л
Неподвижна броня 110Г13Л
Разпределителна плоча 35Л

Конусна трошачка КМД 1750Т

Наименование на продукта Материал
Подвижна броня 110Г13Л
Неподвижна броня 110Г13Л
Разпределителна плоча 35Л

Конусна трошачка „АЛИС” – 5474/КЕТ-2

Наименование на продукта Материал
Броня на конуса горна G-X 120 MnCr 18 2
Броня на конуса долна G-X 120 MnCr 18 2
Броня първи ред G-X 120 MnCr 18 2
Броня втори ред G-X 120 MnCr 18 2
Броня трети ред G-X 120 MnCr 18 2
Броня четвърти ред G-X 120 MnCr 18 2

Конусна трошачка „КРУП” – 63-89

Наименование на продукта Материал
Броня първи ред G-X 120 MnCr 18 2
Броня втори ред G-X 120 MnCr 18 2
Броня трети ред G-X 120 MnCr 18 2
Броня четвърти ред G-X 120 MnCr 18 2