Изделия и резервни части за корабостроенето

9

Главини

9

Клюзове бордови и палубни