Опит

“Енергоремонт Кресна АД” гр. Кресна е с 37 годишна традиция в леярството, като произвежда отливки и резервни части за енергетиката, в т.ч. шламови помпи за ТЕЦ, брони за топкови мелници, покривни дискове и диск-главини за вентилаторни мелници, различни отливки за българските промишлени и минно-обогатителни предприятия, отливки за циментовите заводи, отливки за корабостроенето  и отливки за износ.
Годишен капапитет ~ 2000 тона отливки от стомана и чугун.

Производствена програма

Характеристика по марки метал, теглови групи, габаритни размери, серийност:

9

Въглеродни стомани от Ст20 до Ст75 с единично тегло от 0,1 до 6000 кг.

9

Легирани стомани – ниско, средно и високолегирани.

9

Износоустойчиви чугуни – G-X 260 CrMo 27 1; G-X 300 CrMo 15 3; DT-94

9

Сив чугун

“Енергоремонт Кресна АД” е проектирано и предназначено за производство на отливки – единично и дребносерийно проидвоство, с възможност за механична обработка на същите. Производството на отливки от манганова стомана (Г13Л) е една от основните дейности на “Енергоремонт Кресна АД” гр. Кресна. Фирмата разполага с две 4 тонни електродъгови пещи и една 1600 килограмова индукционна пещ, модерни вани за закаляване във вода и масло. “Енергоремонт Кресна АД” започва производство на отливки от манганова стомана (Г13Л) през 1990 г., като за кратко време успява да се наложи на пазара в Република България, а след 1992 година и в Република Македония и Албания.

Готова продукция

Прилагането на най-добрите световни практики в областта на металолеенето, утвърдените заводски нормали, както и внедряването на нова материално техническа база във фирмата, позволяват производството на детайли с висока степен на сложност, както на единични бройки, така и на малки серии отливки.

Произвежданите отливки са с различно индустриално предназначение:

9

За рудодобивната и рудопреработвателната промишленост

9

За машиностроенето

9

За корабостроенето

9

За циментовата промишленост

9

За кариеро и пътно-строителни машини

9

За водоснабдяване и канализация

9

За бита

Фирмата ни притежава комплексно разрешително за управление на леярска дейност. Има изградена и функционираща система за управление и опазване на околната среда.