Контакти

Пишете ни!

Съгласие

11 + 6 =

Стефан Дончев

Изпълнителен Директор

Телефон

+359 7433 22 02
+359 888 203046

Факс

+359 7433 23 14

Email

er_kresna@abv.bg

инж. Пламен Трайков

Главен инженер

Телефон

+359 7433 22 84
+359 885 840007