Звена

Моделен цех

Предприятието разполага  с добре оборудван моделен цех за производство и ремонт на необходимата моделна екипировка. В зависимост от обема на производство, сложността и габарита на отливките и техническите изисквания, моделната екипировка се изработва от дърво (чамов или буков материал) и алуминиева сплав.

Сушенето на дървения материал става в електрическа пещ с максимална дължина 4 метра. За изработка на заготовките и за довършителните работи, цехът е оборудван с необходимия машинен парк – щрайхмус, моделна фреза, банциг, струг, абрихт, пендел, шлайфмашина.

Моделите се изработват по предоставена от клиента техническа документация или мостра. Въз основа на  тази информация се разработва технологията за изработка на моделната екипировка и отливката. Проектирането на моделно-касовата екипировка става на базата  на чертежите на детайла,  на леярските технологични изисквания, както и на данните за серийността на производството, свиването на отливките в различните направления, начина на формоване и др.

Леярен цех

Фирмата инвестира в закупуването и монтажа на нови модерни инсталации за регенериране на формовъчните и сърцеви смеси, и за транспортиране на кварцовия пясък към смесителите във Формовъчен участък. Доставен е и нов смесител с цел увеличаване на производителността и качеството на произвежданите изделия.Тези инвестиции са и в съответствие с екологичните норми. Формовъчната смес се приготвя в самите смесители. Използват се вносни смоли и катализатори за алфа-сет процес. Сърцарното отделение е оборудвано със смесител, колерганг и електрическа пещ за изсушаване на сърцата. Изработката на сърцата е ръчно. Тук се изработват и екзотермични мъртви глави.

Контролът на формовъчните и сърцеви смеси се извършва в лаборатория, оборудвана с апарат за газопропускливост, за якост на формовъчните смеси, апарат за влага и ситов анализ. За подобряване външния вид на отливките се използват и противопригарни бои. Подсушаването на формите и сърцата е ръчно с газови горелки.

Топилен участък

За топене на метала фирмата разполага с два броя четиритонни електродъгови пещи и един брой 1600 килограмова индукционна пещ. Електродъговите пещи са с хидравлично управление и номинална мощност 2000 киловолтампера. Контролът на химичния състав се извършва в експрес-лаборатория, оборудвана със спектрометър „СПЕКТРО М5“.

Извършват се следните анализи u uзпитания:

9

хuмuчен анализ

9

металографски анализ

9

фuзико-механични uзпитания

9

лабораторен контрол на формовъчните u сърцеви смecи

9

лабораторен контрол на всички входящи материали

9

УЗК и МПД се извършват от външна лицензирана фирма

В технологичния процес се използват екзотермични и топлоизолационни материали за регулиране на топлинния баланс. Над 60% от произвежданите изделия са от високолегирана манганова ( Хадфилдова) стомана с 13-18 % Манган, което се определя областта на приложение, а именно – детайли за топкови мелници, конусни, чукови, челюстни и роторни трошачки, зъби за багери, прешлени за трактори и др.

Фирмата ни е специализирана в производството на брони за конусни трошачки „Кубрия“ с единични тегла над 6000 кг. За топене на чугун ( отливки с тегла от 0,5 до 1500 кг.) фирмата разполага с един брой индукционна пещ ИП-1600 с капацитет 1600 кг. Предлагат се както отливки от стандартните сиви чугуни, така и от чугуни със специални свойства ( с процентно съдържание на хром до 30 %).

Чистачно термичен участък

В Чистачно-термичния участък се извършва окончателна обработка на отливките, която включва почистването им от формовъчни и сърцеви смеси. Премахването на леяковата система и мъртвите глави става с помощта на газопламъчен резак с ацетилен и кислород собствено производство. Термичната обработка на детайлите се извършва в термични пещи – един брой газопламъчна  пещ на метан, с капацитет 12 тона и три броя с електрическо нагряване. Всички пещи са свързани с микропроцесорна система за управление и контрол на режима на термообработка.

Отливките от високо-легираната манганова стомана се термообработват и доставят в закален вид. За премахване на окисните кори, химичния и механичен пригар и остатъците от формовъчна и сърцева смес всички отливки преминават през дробометни машини тип Дозамет. Шмиргеленето на отливките за отстраняване на неравности и остатъци от леяковата система и мъртвите глави се осъществява с 4 броя висящи шмиргели и 4 броя пневматични такива. По-големите остатъци от леяковата система и мъртвите глави се отстраняват с Гаужинов апарат с въгленови електроди.

Механичен цех

Металообработващото оборудване включва 4 броя каруселни стругове с работен обхват Ф3000х1500 мм., радиални-пробивни борбашини, фрезхобел с работен обхват – 4000х 1800, универсални стругове и фрези, борверзи 2 броя, щос и др. В цеха се извършва груба и окончателна механична обработка (струговане, фрезоване, пробиване), изработка на съставни конструкции и механичен монтаж. Контролът на механичните и якостни показатели на стоманените и чугунени отливки се извършва в изпитателна лаборатория, оборудвана с уред за изпитване на твърдост по Бринел, уред за изпитване на якост и опън  и чук на Шарпи за изпитание на ударна жилавост.