ЗА НАС

1972 г.

„Енергоремонт-Кресна“ АД е основан през 1972 г., като поделение на “Централна енергоремонтна база” – София. През 1978г. става самостоятелно предприятие в системата на ДСО „Енергоремонт” – София.

1981-1984г.

Изгражда се заводът за стоманени отливки и резервни части за енергетиката. Първата плавка на стомана се осъществява през 1984г.

1994г.

“Енергоремонт Кресна” е регистрирано като акционерно дружество, а през 2000г. предприятието е приватизирано.

Днес предприятието разполага с персонал от около 100 човека и развива своята производствена дейност в цехове и лаборатории на обща покрита площ от 32 000 м2 в това число:

A

производствени сгради

A

складови помещения

A

лаборатирии

През последните години са направени инвестиции за подобряване на енергийната ефективност и подобряване на производителноста и качеството на продукцията.

“Енергоремонт – Кресна АД” е сертифициран по ISO 9001:2000 и притежава сертификати от Германски лойд и Лойдс регистър.